Εξοπλισμός Παραγωγής

Ελβετικό μύλο Sturt, γερμανικός ηλεκτρικός σπινθήρας καθρέφτη OPS, ιαπωνικός τόρνος Mazak, κέντρο μηχανικής κατεργασίας Makino Longmen και εξοπλισμός δοκιμής τριών συντεταγμένων Zeiss.