Νέα του κλάδου

Η λεπτομερής εισαγωγή για το καλούπι προμορφώματος

2022-07-22
Στην καθημερινότητά μας,καλούπι προσχηματισμούχρησιμοποιείται ευρέως σε βρώσιμα έλαια, ποτά, ζαχαρωτά, φάρμακα και άλλες βιομηχανίες πολλαπλών συσκευασιών.

Η εννοια τουκαλούπι προσχηματισμούï¼Το καλούπι προμορφώματος είναι μια μέθοδος χύτευσης με έγχυση λιωμένου υλικού στο καλούπι με μια μηχανή έγχυσης και στη συνέχεια τοποθέτηση του εμβρύου του καλουπιού στο καλούπι χύτευσης με εμφύσηση ενώ είναι ζεστό και με έγχυση αέρα για να φυσήξει το καλούπι.

Αναπόσπαστο μέρος τουκαλούπι προσχηματισμούΤο καλούπι έγχυσης αποτελείται κυρίως από σύστημα έκχυσης, μέρη χύτευσης και δομικά μέρη. Το σύστημα χύτευσης και τα μέρη χύτευσης έρχονται σε άμεση επαφή με πλαστικά μέρη, είναι το πιο περίπλοκο καλούπι, η μεγαλύτερη αλλαγή, η υψηλότερη ακρίβεια επεξεργασίας του εξαρτήματος.
καλούπι προσχηματισμού