Νέα του κλάδου

Η αρχή του καλουπιού προμορφώματος

2022-07-22
Στη σύγχρονη κοινωνία,καλούπι προσχηματισμούχρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές βιομηχανίες. Ποια είναι λοιπόν η αρχή λειτουργίας τουκαλούπι προσχηματισμού.

Η σκόνη ή το κοκκώδες πλαστικό από τη χοάνη της μηχανής έγχυσης στον κύλινδρο θέρμανσης. Μετά τη θέρμανση της πλαστικοποίησης του τήγματος, με την ώθηση του εμβόλου ή της βίδας, το υλικό θα συμπιεστεί και θα μετακινηθεί προς τα εμπρός, μέσω του ακροφυσίου στο μπροστινό άκρο της κάννης, με γρήγορη ταχύτητα στην κλειστή κοιλότητα του καλουπιού με χαμηλή θερμοκρασία. Αφού κρυώσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανοίξτε το καλούπι για να λάβετε προϊόντα.
καλούπι προσχηματισμού